Convocadas as probas de avaliación en COMPETENCIAS CLAVE para o acceso aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación

Prazo de presentación de solicitudes ata o 7 de abril de 2022

Máis información: https://n9.cl/56pnb