𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚 𝐨𝐛𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐨𝐬 𝐂𝐄𝐑𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐈𝐍𝐆𝐔𝐀 𝐆𝐀𝐋𝐄𝐆𝐀 (𝐂𝐄𝐋𝐆𝐀), 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐢𝐬, 𝟏, 𝟐, 𝟑 𝐞 𝟒

𝗔 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫í𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚, 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧, 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮 𝗮𝘀 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚 𝐨𝐛𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐨𝐬
𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐠𝐮𝐚 𝐠𝐚𝐥𝐞𝐠𝐚, 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐢𝐬 𝐂𝐄𝐋𝐆𝐀 𝟏, 𝟐, 𝟑 𝐞 𝟒

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐨 𝐚𝐥𝐮𝐦𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐨 𝐎𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨𝐢𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐠𝐨 “𝐓𝐞𝐜𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬”

O 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐛𝐚𝐝𝐞𝐨 convoca a selección do alumnado do OBRADOIRO DE EMPREGO das seguintes especialidades:

➡️𝐃𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧, 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐧𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧𝐬 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐢𝐬
➡️𝐀𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢ó𝐧𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐢𝐬

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐥 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐨 𝐎𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨𝐢𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐠𝐨 “𝐓𝐞𝐜𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬”

O 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐛𝐚𝐝𝐞𝐨 convoca a selección de dúas persoas docentes para impartir os certificados de profesionalidade de:

➡️𝐃𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧, 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐧𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧𝐬 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐢𝐬
➡️𝐀𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢ó𝐧𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐢𝐬

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐥 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐨 𝐎𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨𝐢𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐠𝐨 “𝐓𝐞𝐜𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬”

O Concello de Ribadeo convoca a 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐮𝐧𝐡𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 para o obradoiro de emprego que se levará a cabo conxuntamente co Concello de Barreiros

O 𝐆𝐀𝐋𝐏 𝐀 𝐌𝐚𝐫𝐢ñ𝐚-𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚𝐥 convoca a selección de 𝐗𝐄𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐓𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧.- Titulación mínima de licenciado ou equivalente; título universitario de master, grao ou calquera outro título universitario do nivel 3 do marco español de cualificacións para a educación superior 📆𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐭𝐚 𝐨 𝟐𝟗 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 ℹ️ https://galp.xunta.gal/ 982 242 309