Alta empresas

Date de alta como empresa para publicar ofertas de emprego. Podes incluír un correo electrónico diferente ao de contacto para recibir as solicitudes. A oferta de emprego será verificada pola Área de Desenvolvemento Local do Concello de Ribadeo antes de que apareza publicada no Portal de Emprego.

Deixar en branco se a ubicación non é importante

Detalles da empresa