Apertura de listas para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia

Presentación de solicitudes: do 1 de marzo ao 30 de abril de 2022

Máis informaciónhttps://n9.cl/7l4q3