O 𝐆𝐀𝐋𝐏 𝐀 𝐌𝐚𝐫𝐢ñ𝐚-𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚𝐥 convoca a selección de 𝐗𝐄𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐓𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧.- Titulación mínima de licenciado ou equivalente; título universitario de master, grao ou calquera outro título universitario do nivel 3 do marco español de cualificacións para a educación superior 📆𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐭𝐚 𝐨 𝟐𝟗 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 ℹ️ https://galp.xunta.gal/ 982 242 309

𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐑𝐢𝐛𝐚𝐝𝐞𝐨

-𝐀𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢ó𝐧𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐢𝐬
-𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐞𝐥é𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫ó𝐧𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐡í𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬
-𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧𝐬 𝐚𝐮𝐱𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐢ó𝐧